Audzēkņu maksas

Jums interesējošo informāciju pagaidām varat iegūt pie jūsu bērna treneriem vai Madonas BJSS administrācijas

 

No 2016.gada 1.janvāra Madonas BJSS audzēkņu maksu varēs veikt tikai ar pārskaitījumu.

 

 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKTĀ MADONAS BJSS AUDZĒKŅU MAKSA
 
Audzēkņu maksa mēnesī - 4,- eiro
Ja apmeklē divas vai vairāk treniņu grupas - 2,- eiro par katru
Ja ģimenē 3 un vairāk nepilngadīgi bērni - 2,- eiro
Maksu par apamācību audzēkņiem no maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm sedz no pašvaldības Sociālā dienesta noteiktajā kārtībā.

Vecākiem maksājumā norādīt

  1. Bērna vārdu, uzvārdu,
  2. dzimšanas gadu,
  3. sporta veidu kuru apmeklē,
  4. par kuriem mēnešiem tiek maksāts.

 

Jāmaksā par 9 mēnešiem.

MADONAS BJSS

Madonas novada pašvaldība

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801

Reģ.Nr.LV90000054572

AS „SEB Banka”

Konts Nr.LV37UNLA00309001 3011 6

SWIFT kods UNLALV2X

Madonas BJSS