Skolu futbols

4.oktobrī notiks Madonas reģionālā skolēnu

spartakiāde futbolā visām grupām.

LABOTA IZSPĒLES KĀRTĪBA PIELIKUMĀ

Atbalsta:

Sadarbībā ar: 

Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde futbolā

2017.gada 4.oktobris

NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

Sekmēt skolēnu veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, attīstot fiziskās īpašības, pilnveidojot nepieciešamās prasmes un zināšanas un veidojot godīgu attieksmi citam pret citu.

1.Sporta ieviešana audzēkņu ikdienas dzīvē.

2.Veicināt sporta attīstību mācību iestādēs, pilnveidot audzēkņu vispusīgu attīstību.

3.Noskaidrot labākās skolas komandu futbolā

Vieta un laiks

Sacensības notiek Madonas pilsētas sporta laukumos 2017.gada 4.oktobrī, sacensību sākums 10:00

Vadība

Sacensības organizē un vada Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola. Galvenajam tiesnesim ir tiesības nepielaist dalībniekus pie starta, kā arī diskvalificēt dalībniekus par nesportisku rīcību vai arī neatbilstošu sporta formu. Par disciplīnu sacensības vietā ir atbildīgs komandējošās skolas pārstāvis. Katrās sacensībās skolai jānodrošina ar vismaz vienu tiesnesi, ja to nav, sacensību galvenais tiesnesis komandu var nepielaist pie starta.

Drošība

Par drošības tehnikas instruktāžu atbild komandējošās skolas pārstāvis. Par dalībnieku veselību, pirmo palīdzību traumu gadījumos atbild komandējošās skolas pārstāvis. Dalībnieki bez pedagoga klātbūtnes sacensībās pie startiem var tikt nepielaisti.

Pieteikumi

Pieteikšanās sacensībām līdz 29.septembrim (līdz plkst. 12:00) sūtot īsziņu (tel:28398456) norādot grupas, kurās skola piedalīsies.

Dalībnieki

Komandā var pieteikt 8 (astoņus) dalībniekus. Drīkst veidot jauktās komandas zēni un meitenes.

Grupas:

1.-4.klase

5.-6.klase

7.-9.klase

10.-12.klase

Izspēles kārtība

Izspēles kārtību nosaka atkarībā no pieteikto komandu skaita. Laukumā 5 spēlētāji (vārtsargs + 4 laukuma spēlētāji). Spēle notiek uz samazināta laukuma. Spēles laiks atkarībā no pieteikto komandu skaita. Par uzvaru - 3 punkti, neizšķirtu – 2 punkti, zaudējumu – 0 punkti, vienādu punktu gadījumā ņem vērā: 1.savstarpējo spēli, 2. Iesistie vārti. Ja ir fināli, tad savstarpējā spēle “iet” līdzi.

Apbalvošana

Katrā grupā 1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām. 1.vietas ieguvējs – ar kausu.

Madonas BJSS